งานบิวะโคะบิระคิ

เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประกาศว่าทะเลสาบได้เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้ว ที่จัดกันมาตั้งแต่ปีที่ 31 ของรัชสมัยโชวะ(ค.ศ. 1956)
เป็นการทำพิธีอธิษฐานขอให้คุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ทะเลสาบ และยังเป็นการขอบคุณที่ให้มีน้ำใช้ และเป็นการรณรงค์เรียกแก่ประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทะเลสาบบิวะ
ขบวนพาเหรดบนทะเลสาบนั้น จะมีนายกเทศบาลเมือง และกัปตันเฉพาะกิจ 1 วันอยู่ในเรือธงมิชิแกน และจะทำการโยนกุญแจสีทองที่มีความหมายว่า “เปิดประตูสู่ฤดูใบไม้ผลิ” ลงไปยังทะเลสาบ โดยทุกปี กัปตันเฉพาะกิจ 1 วันนี้ จะเลือกดาราที่แสดงละครตอนเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NHK มาเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ และที่ดาดฟ้าเรือจะมีพระนักบวชของศาลเจ้าโอมิจิงกูมาทำพิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทะเลสาบด้วย

開催期間
วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม
開催地
ท่าเรือโอสึ / ทะเลสาบบิวะ

กลับไปที่ดัชนี