พิธีไหว้ จิโชไดชิโกะโชคิโฮโย

เป็นงานพิธีใหญ่ทางศาสนาที่จัดขึ้นที่วัดโตอิน ในวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันมรณะของพระจิโช ผู้ก่อตั้งวัดมิอิเดระ
ที่วิหารไดชิโด วัดโตอิน จะทำการเปิดประตูตู้พระรูปปั้นของพระจิโชที่ขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของประเทศ ที่ปกติจะไม่เปิดให้ชม และพระสงฆ์จะทำการสวดมนต์และนำของไหว้ถวาย
และที่วิหารคันโจโด วัดโตอิน จะมีจัดงานชงชาแบบมิอิโคะริว
เมื่อมีการถวายชาให้กับวิญญาณพระจิโชแล้ว พระสงฆ์จะทำการสวดมนต์เพื่อไถ่บาป และเป็นการอธิษฐานขอบคุณในความดีของคุณธรรมที่พระจิโชได้สร้างไว้

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 29 ตุลาคม
สถานที่จัด
โตอิน วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ