งานบุสึเมียวเอะ

เป็นพิธีทางศาสนาที่ทำการสวดชื่อพระสามพันองค์ที่มีรวมอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำมา โดยปกติจะเป็นพิธีที่พระที่ออกบวชใหม่จะปฏิบัติกันเรียกว่า “ชินโฮะสึย” แต่ที่วัดอิชิยะมะเดระ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาปฏิบัติด้วย
โดยจะจัดขึ้นกันอย่างเคร่งครัดทุกปีในวันที่ 6-8 ธันวาคม ในวันแรกจะเป็นการสวดชื่อพระในอดีต 1,000 องค์ มีพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลาง และในวันที่สองจะสวดชื่อพระในปัจจุบัน 1,000 รูป มีพระไภษัชยคุรุ (ยะคุชิเนียวไร) เป็นศูนย์กลาง และในวันที่สามจะสวดชื่อพระในอนาคต 1,000 รูป มีพระไมเตรยนาถ (มิโระคุโบะซะสึ) เป็นศูนย์กลาง

一般観覧
開催期間
วันที่ 6-8 ธันวาคม
開催地
พระอุโบสถ (ฮองโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี