งานเทศกาลอิชิยะมะ

งานเทศกาลอิชิยะมะ คืองานเทศกาลใหญ่ของศาลเจ้าซันจูฮัจโชะกอนเกนชะ ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม
ศาลเจ้าซันจูฮัจโชะกอนเกนชะซึ่งถือเป็นศาลผู้พิทักษ์ของวัดอิชิยะมะเดระนั้น ตั้งอยู่บนหินโวลลาสโทไนต์ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถ เป็นสถานที่ที่บูชาเทพเจ้าต่างๆตั้งแต่ในอดีตของญี่ปุ่นจนถึงจักรพรรดิองค์ที่ 38 คือ จักรพรรดิเทนจิ
ในวันงานเทศกาลนั้น จะเริ่มโดยทำการเดินขบวนแบกแห่ซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิสำหรับผู้ใหญ่ และซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิสำหรับเด็กมาจากศาลเจ้าชินกูที่อยู่ด้านข้างทางทิศใต้ของวัดอิชิยะมะเดระ
ศาลเจ้าชินกูนั้น ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอะโดะ โดยได้ทำการเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าซันจูฮัจโชะกอนเกนชะให้เข้ามาประทับ เพื่อผู้คนที่อยู่รอบๆวัดที่จำเป็นต้องเดินทางไปไหว้สักการะที่ศาลเจ้าจิคะสึโอะ ในเขตโคะคุบุจะได้มาสักการะที่นี่แทน เมื่อซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิถูกแบกมาถึงวัดอิชิยะมะเดระก็จะแห่ภายในบริเวณวัด โดยจะทำให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นการแบกซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิที่มีน้ำหนักมากเดินขึ้นบันไดหินที่สูงชันมุ่งไปยังพระอุโบสถ

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 5 พฤษภาคม
สถานที่จัด
ศาลเจ้าซันจูฮัจโชะกอนเกนชะ วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ