งานเทศกาลบ๊วยวัดอิชิยะมะเดระ

งานเทศกาลบ๊วยวัดอิชิยะมะเดระที่จัดขึ้นตอนดอกบ๊วยเริ่มบาน ในระหว่างที่จัดงาน จะได้เห็นต้นบ๊วย 400 ต้น แบ่งออกเป็น 40 สายพันธุ์บานสะพรั่งอยู่ใน 3 สวนบ๊วยภายในบริเวณวัด และท่านจะได้เห็นกระถางบอนไซของต้นบ๊วยประมาณ 30-40 กระถางที่จัดประดับอยู่ในที่ต่างๆ ภายในบริเวณวัดอีกด้วย
รอบๆวัดอิชิยะมะเดระ ยังมีจัดจำหน่ายอาหารและของหวานที่เกี่ยวข้องกับบ๊วยเป็นพิเศษเฉพาะช่วงเวลานั้นด้วย โดยมีแนวคิด “ต้อนรับอย่างดีด้วยบ๊วย” พร้อมกับกลิ่นหอมนวลของบ๊วยทำให้สัมผัสถึงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-ช่วงกลางเดือนมีนาคม
สถานที่จัด
บริเวณในพื้นที่ วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ