ศาลเจ้าคุมาโนะกงเก็นฉะ

เริ่มขึ้นในปีที่ 1 ของเฮอิจิ เอะระ (Heiji Era, 1159) เมื่อลูกชายของจักรพรรดิชิราคาวะ (Shirakawa) ที่ชื่อว่าเกียวเคอิ ไดโซอุโจอุ (GyōkeiDaisōjō) มาในนามฉินชิน (chinshin) ของมีชุเก็งโด (Mii Shugendō) หลังจากนั้นในปี 1398 (ปีที่ 5 ของโอเอะอิ เอะระ, Ōei Era) ถูกก่อตั้งเป็นหนึ่งในสามของศาลสไตล์นะกะเร ซึคุริ (nagare tsukuri) และถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1501 (ปีที่ 1 ของ บันคิ เอะระ, Bunki Era) และในปีค. ศ. 1601 (ปีที่ 6 ของ เคอิโชะม, Keichō Era) ศาลเจ้าของจริงนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใน 1837 (ปีที่ 8 ของยุค เทมโบะ, Tempo)

สมัย
ยุคเอโดะ(ปีที่8ของยุคเท็มโป, 1837)

กลับไปที่รายชื่อ