อนุสาวรีย์ซากเปลือกหอยชิจิมิ

อนุสาวรีย์รำลึกถึงซากปรักหักพังของเปลือกหอยแห่งอิชิยามะ (Ishiyama shell mound) จากยุคต้นของโจมงในรัชสมัยของกษัตริย์คิงกิ จากบริเวณที่เป็นเพียงเศษซากเปลือกหอย โครงกระดูกมนุษย์ ก้อนหินรวมทั้งถ้วยชามจากสมัยโจมงได้รับการขุดขึ้นพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

กลับไปที่ดัชนี