วัดหลักซุยคันจิ

สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1040 โดยเมียวซน ไดโซโช (Myōson Daisōshō) และเป็นส่วนหนึ่งของวัดโกะเบรชโชะ (Gobessho) ฮนโด (Hondō) ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1655 (ปีที่ 1 ของเมอิเรคิ เอะระ, Meireki Era) และวางไว้ในตำแหน่งที่แท้จริงในปีค.ศ. 1998 (ปีที่ 63 ของโชวะ เอะระ, Shōwa Era)

จำแนกประเภท
จังหวัดชิงะกำหนดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้(ห้องโถงใหญ่)
สมัย
ยุคเอโดะ(ปีที่1ของยุคเมเรกิ, 1655)

กลับไปที่รายชื่อ