วิหารบิฉะมงแห่งวัดอนโจจิ

ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1616 (ปีแรกของเก็งนะ, Genna Era) ภายในพื้นที่ของบิโซอุจิ (Bizōji) เป็นหนึ่งในโกะเบะโชะ (Gobessho) ของมีเดระ (Miidera) ซึ่งถูกย้ายไปอยู่ใกล้กับศาลมิโอะ (Mio) ของนะนิน (Nanin) ในปี 1910 (ปีที่ 43 ของโชวะ เอะระ, Shōwa Era)ได้รับการบูรณะและย้ายไปอยู่ในพื้นที่จริงปี 1956 (ปีที่ 31 ของโชวะ เอะระ, Shōwa Era) ในปี 1989 (ปีที่ 1 ของเฮอิเซอิ, Heisei Era) ได้รับการทาสีและฟื้นฟูความงามของอาคารให้กลับมาเหมือนเดิม

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
สมัย
ยุคเอโดะ(ปีที่2ของยุคเก็นนะ, 1616)

กลับไปที่รายชื่อ