เจดีย์สามชั้นขงวัดอนโจจิ

ได้รับการบริจาคจากโทคุงาวะ อิเอะยะสุ (Tokugawa Ieyasu)ให้แด่มีเดระ (Miidera) ในปี1601 (ปีที่ 6 ของ เคอิโชะ, Keichō Era) เดิมทีเป็นเจดีย์ของฮิโซเดระ (Hisodera) (สมัยนี้คือเซะซนจิม,Sesonji) ในจังหวัดนารา หลังจากนั้น ในปี 1594 (ปีที่ 3 ของ บันโระคุ, Bunroku Era) ถูกนำไปไว้ที่ปราสาทฟุชิมิ (Fushimi) โดยโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) และสร้างใหม่อีกครั้งด้วยการทำเป็นสามชั้นและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะบนโซริน (sōrin) ที่ปลายยอดสุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเจดีย์พุทธในยุคกลาง

指定区分
重要文化財
時代
ยุคมูโรมาชิ

กลับไปที่ดัชนี