วิหารโท-อิน ไดโฉะ-โดะแห่งวัดอนโจจิ

เป็นอาคารหลักของโทอิน (Tōin), สุสานชิโช ไดชิ (Chishō Daishi) มีลักษณะที่เรียบง่ายด้วยหลังคาสไตล์ฮิวะดะบุคิ (hiwadabuki) แต่ภายในประดิษฐานสมบัติของชาติเป็นรูปปั้นปางนั่งของชิโช ไดชิ (Chishō Daishi) และภาพวาดฟุโดเมียวโอ (Fudōmyōōō) สีทอง

指定区分
重要文化財
時代
ยุคโมโมยามะ(ปีที่3ของยุคเคโช, 1598)

กลับไปที่ดัชนี