วัดอนโจจิ ชินราเซ็นชิโดะ

นี่คือจุดศูนย์กลางของคิตาอินในวัดมิอิ ตัวอย่างของสไตล์นากาเระ สึคุริ ในวัดนี้ ประกอบไปด้วยสามส่วน ได้รับการฟื้นฟูโดย อาชิคากะ ทาคะอุจิ ในช่วงครึ่งปีแรกในศตวรรษที่ 14 หากมองจากภายนอกจะพบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ไม่มีการประดับที่สะดุดตา ในส่วนภายในเป็นบริเวณจัดตั้งเพื่อบูชาของชาติ รูปปั้นของ ชินระเมียวจิน และผู้ก่อตั้ง ชิโชไดชิ บริเวณใจกลางของวัดมิอิ

จำแนกประเภท
สมบัติของชาติ
สมัย
ยุคนันโบคุโช(ปีที่3ของยุคโจวะ, 1347)

กลับไปที่รายชื่อ