วัดอนโจจิ คนโดะ

นี่เป็นส่วนหลักของมิอิเดระ ซึ่งเป็นโถงขนาดใหญ่ขนาด 23 เมตร มีชื่อเสียงด้านความสว่างสดใสและสวยงาม เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรม หลังคาสไตล์ฮิวะทะบูติ ส่วนภายในถูกแยกเป็นแบบ ไนจิน ไกจิน และ โคจิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
มิโรคุ โบสะสุ ได้ติดตั้งส่วนกลางของไนจิน ข้างใต้ของพื้นซึ่งสร้างให้เหมือนขนบของเทนได คอนโด ได้รับการฟื้นฟูโดยภรรยาของฮิเดะโยชิ คิตาโนะ แมนโดโคโระ โดยสร้างในช่วง กุมภาพันธ์ 1599 (ปีที่ 4 ของยุคเคอิโช) ถึง มีนาคมในปีถัดมา เป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นที่รู้จัก โดยเป็นตัวอย่างของเทคนิคทางสถาปัตยกรรมในยุคนั้น ในปัจจุบัน รูปปั้นพระส่วนใหญ่ อย่างเช่น เอนคุหรือซอนโจได้ถูกติดตั้งภายใน

指定区分
国宝
時代
ยุคโมโมยามะ(ปีที่4ของยุคเคโช, 1599)

กลับไปที่ดัชนี