ศาลเจ้าหลักกอนเก็งฉะ วัดอิชิยามะเดระ ทั้ง38แห่ง

ที่นี่เป็นศาลเจ้าชินโตที่อยู่ภายในวัดอิชิยามาเดระซึ่งสร้างเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิองค์ที่ต่อจากจักรพรรดิเท็นจิ มันถูกสร้างขึ้นด้วยสไตล์อิคเค็นฉะบนแร่โวลาสโทไนส์ทางฝั่งด้านตะวันออกของห้องโถงใหญ่ ซึ่งมีหลังคาเปลือกสนไซเพรส มันถูกสร้างขึ้นพร้อมกับห้องโถงพิธีของวัดหลักในระหว่างการบูรณะในสมัยเคโฉะ

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
สมัย
ปีที่7ของยุคเคโช

กลับไปที่รายชื่อ