งานเซนนิจิเอะ

เป็นพิธีไหว้ที่ถือว่าหากมานมัสการในวันนั้นจะได้บุญเท่ากับการมานมัสการ 1000 วัน
ในวันงานจะมีท่านเจ้าอาวาสและพระตัวแทนของแต่ละวัดย่อยในพื้นที่มานั่งที่ด้านหน้าของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (คันนงโบะซะสึ) เพื่อทำพิธีไหว้ทำบุญแก่วิญญาณของผู้ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติในอดีต และให้กับวิญญาณทั่วไปด้วย และถือเป็นการพิธีไหว้สะเดาะเคราะห์แก่ผู้คนโดยมีการจุดโคมไฟเป็นจำนวนมาก (มังโตคุโย)
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ของวัดอิชิยะมะเดระถือเป็น 1 ใน 3 ของพระโพธิสัตว์สำคัญของญี่ปุ่นมาแต่ในอดีต โดยเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์โปรดความสุขทั้ง 2 ชาติ คือสามารถภาวนาขอพรให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย และมีโชคลาภสำหรับชาตินี้ และท่านยังจะช่วยแผ่เมตตาให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงมีความสุขในชาติหน้าด้วย

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 9 สิงหาคม
สถานที่จัด
พระอุโบสถ (ฮองโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ