งานเทศกาลฮะสึอุมะอินะริโชโคไซ

งานเทศกาลวันราศีมะเมีย (ม้า) ครั้งแรก (ฮะสึอุมะ) เป็นงานเทศกาลของศาลเจ้าอินะริที่เคารพบูชาเทพแห่งรวงข้าว และเทพแห่งท้องนา
กล่าวกันว่าในวันราศีมะเมียแรกของเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ 4 ของรัชสมัยวะโด (ค.ศ. 711) เทพอุคะโนะมิทะมะโนะคะมิซึ่งเป็นเทพแห่งศาลเจ้าฟุชิมิอินะริไทฉะ (ศาลเจ้าที่เป็นสำนักใหญ่) ที่ตั้งอยู่ที่ภูเขาอินะริ ในเมืองเกียวโต ได้ลงมาสถิตที่ศาลเจ้า
เพราะเหตุนี้ ศาลเจ้าอินะริที่มีอยู่ทั่วประเทศจึงจะจัดงานเทศกาล “ฮะสึอุมะ” กันในวันราศีมะเมียแรกของเดือนกุมภาพันธ์
ที่เทพโอโมริอินะริไดเมียวจิน ซึ่งเป็นเทพผู้พิทักษ์(จินจุกะมิ) ของวัดอิชิยะมะเดระ จะจัดงานเทศกาล “ฮะสึอุมะอินะริโชโคไซ” ช้ากว่าศาลเจ้าอินะริอื่นๆ โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยว่า “ฮะสึอุมะซัง” ในทุกๆปีจะมีเด็กๆในพื้นที่มาเข้าร่วมพิธีไหว้ และเด็กๆจะร่วมกันแบกแห่ซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิสำหรับเด็กภายในพื้นที่กันอย่างคึกคัก เพื่อภาวนาขอพรให้ได้ผลผลิตการเกษตรที่สมบูรณ์เจริญงอกงามและทำการค้าขายได้รุ่งเรือง

ระยะเวลาในการจัด
วันเสาร์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัด
เทพโอโมริอินะริไดเมียวจิน วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ