ไดโคคุเท็น-โดะ

ในปีแรกของยุคมันจุ (Manju,1024) สามพระภิกษุได้ฝันเห็นการปรากฏของโกะฮนซน (Gohonzon, รูปบูชาที่สำคัญของพระพุทธเจ้า) โผล่ปรากฏขึ้นมาจากทะเลสาบ

กลับไปที่รายชื่อ