อะไคยะ

กล่าวกันว่าในบ่อน้ำทางตอนใต้ที่อยู่ใกล้ด้านล่างของห้องโถงใหญ่มีน้ำไหลออกมาจากใต้พระที่นั่งของ ฮนซน (Honzon, พระพุทธรูปหลักของพระพุทธเจ้า) เพื่อถวายน้ำให้ ฮนซนจากที่นั่น

กลับไปที่ดัชนี