นาสึโยอิชิ จีโซะ-ซัน

ศาลเจ้าขนาดเล็กชื่อ “นาสึโยอิชิ จิโซะ” อยู่ภายใต้บันไดขนาดใหญ่ (บันไดหิน) เป็นทางไปสู่การค้นพบวัดบริเวณรอบๆจากบริเวณด้านหน้าของอาคารหลักในระหว่างที่มีการก่อสร้างถนนของจังหวัด นาสึ โนะ โยอิชิ ผู้ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับร่มพับใน “เฮอิเกะ โมโนกาตาริ” (Heike Monogatari) ได้อาศัยอยู่ในอิชิยามะ และมีความศรัทธาในจิโซะ

กลับไปที่รายชื่อ