ประตูสองชั้นศาลเจ้านาการะ

ในขณะที่มีประตูขนาดปานกลาง แชงเก็น-อิคคิมง (sangen-ikkomon), ประตูขนาด 3คูณ2โดยมีรูปแบบเป็นแปดขา หลังคาสไตล์อิริโมยะ หลังคาครึ่งไม้กับเปลือกไม้ชนิดฮิโนกิ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่สวยงามของสัดส่วนและเส้นโค้งที่สร้างขึ้นในปี 1906 ประตูหอสองชั้นของหอคอยนาการะ เป็นงานที่งดงามจากยุคเมจิเนื่องจากยึดมั่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมและประเพณีคลาสสิกของสมัยเมืองมูโรมาจิ ในปี1338-1573

指定区分
大津市指定有形文化財
時代
เมจิ38

กลับไปที่ดัชนี