วัดหลักบิมโยจิ

บิเมียวจิเป็นหนึ่งในวัดของมิอิเดระ วัดนี้แยกออกมานี้ถูกสร้างขึ้นในยุคเฮอัน เมื่อศาสนาพุทธได้รับความนิยมมากขึ้น โยมีอีกสี่วัดชื่อ ซุยคันจิ คนโจจิ บิโซจิและโจไซจิ ที่รู้จักภายใต้ชื่อ “มิอิเดระ โกเบสโช ” บิเมียวจิก่อตั้งโดยเคโซะ อะจาริ ในปี 994 (ปีที่ 5 ของโชยาคุ) เดิมอยู่ที่ภูเขานาการะ ปาร์คและถูกย้ายไปทางตอนใต้ของพื้นที่มิอิเดระในปี 1979

時代
ยุคเอโดะ(ปีที่5ของยุคอันเออิ, 1776)

กลับไปที่ดัชนี