โรงแรมบิวะโคะในอดีต

นี่คือ โรงแรมบิวะโคะในอดีต
เป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติแห่งแรกในจังหวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเข้าพักในปีที่ 9 ของรัชสมัยโชวะ(ค.ศ. 1934) โรงแรมออกแบบโดย โอะคะดะ ชินอิชิโร่ นักออกแบบที่เป็นที่รู้จักกันดี มีผลงานเช่น โตเกียวคะบุกิซะ ฯลฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับอาคารวัดศาลเจ้า โดยที่ผ่านมามีผู้คนที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการเข้ามาพักที่โรงแรมนี้ ตั้งแต่ จักรพรรดิโชวะ, เฮเลน เคลเลอร์, จอห์น เวย์น, คะวะบะตะ ยะสุนะริ ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด เปิดให้บริการจนถึงปีที่ 10 ของรัชสมัยเฮเซ (ค.ศ. 1998)
โดยเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่ปีที่ 14 ของรัชสมัยเฮเซ (ค.ศ. 2002) โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “บิวะโคะ โอสึคัน” ให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนต่างๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า ห้องประชุมที่สามารถมาจองใช้บริการได้ และแกลลารี่สำหรับประชาชน ฯลฯ ด้วย

指定区分
市指定文化財
時代
ปีที่ 9 ของรัชสมัยโชวะ (ค.ศ. 1934)

กลับไปที่ดัชนี