วัดโชโฮจิ

นี่คือ วัดโชโฮจิ
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาของเขาอิวะมะที่มีความสูง 443 เมตร โดยอยู่บริเวณช่วงต่อระหว่างเกียวโตและชิกะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดอิวะมะซัง โชโฮจิ” เป็นวัดสักการะลำดับที่ 12 ของ 33 วัดคันนงภาคตะวันตกของญี่ปุ่น วัดสร้างในปีที่ 6 ของรัชสมัยโยโร (ค.ศ. 722) โดยพระไทโจโฮชิเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่ และได้วางพระคันนงพันมือ ซึ่งถือเป็นการเปิดวัดตั้งแต่บัดนั้น
มีการกล่าวสืบต่อกันมาว่า พระโพธิสัตว์ (คันนง) พันมือที่เป็นพระประธานของวัดนี้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพ้นทุกข์ ท่านจะออกจากตู้พระทุกคืน และเดินทางไปยังนรก 136 แห่ง จึงทำให้ท่านมีเหงื่อทั้งตัว ท่านจึงมีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีว่า “อะเซะคะคิคันนง (พระโพธิสัตว์เหงื่อไหล)”

สมัย
ปีที่ 6 ของรัชสมัยโยโร (ค.ศ. 722)

กลับไปที่รายชื่อ