ที่ตั้งเก่าของวัดซูฟุคุจิ

นี่คือ ที่ตั้งเก่าของวัดซูฟุคุจิ
วัดซูฟุคุจิเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากคำสั่งของจักรพรรดิเทนจิ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นวัดที่คุ้มครองเมืองหลวงโอสึเคียวในสมัยนั้น โดยคาดว่าได้สร้างขึ้นในปีต่อมา (ค.ศ. 668) หลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงมาที่โอสึเคียว โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้รับความสนใจเพราะถือเป็นกุญแจสำคัญในการหาคำตอบว่าที่ตั้งของโอสึเคียวในอดีตอยู่ที่ไหน
สำหรับการเดินทางมานั้น เมื่อเดินมาทางทิศตะวันตกจากสถานีชิกะซะโตะ ของรถไฟฟ้าบริษัทเคฮัง โดยมาตามเส้นทางชิกะโกะเอะที่มีอยู่ในเพลงกลอนเก่า และเมื่อผ่านกลุ่มสุสานโบราณ “เฮียกเคสึโคะฟุนกุง” และพระองค์ใหญ่ “ชิกะโนะโอะโบะโทะเคะ” ก็จะเห็นร่องรอยของวัดอยู่ในเขา โดยในทิศใต้จะยังมีแท่นฐานเก่าของโบสถ์คองโด โบสถ์โคโด บริเวณตรงกลางมีของโบสถ์โชคองโด และหอเจดีย์สามชั้น ทางทิศเหนือเป็นโบสถ์มิโระคุโด ฯลฯ ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าในอดีตเคยมีการจัดบริเวณวัดที่ใหญ่โตมาก่อน โดยมีการขุดพบผอบใส่พระธาตุ (สมบัติของประเทศ) ตรงบริเวณฐานกลางหอเจดีย์ด้วย

จำแนกประเภท
โบราณสถานแห่งชาติ
สมัย
ปีที่ 7 ของรัชสมัยเทงจิ (ค.ศ. 668)

กลับไปที่รายชื่อ