งานโฮเซนเอะ

รูปปั้นไม้มัสสึโอะบะโชที่วางไว้ในโบสถ์โอะคินะ วัดกิจูจิ โดยรูปปั้นถือไม้คทา (เนียอิ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางศาสนาพุทธอย่างหนึ่งอยู่ในมือ โฮเซนเอะคืองานประเพณีที่ทำการเปลี่ยนให้ถือพัดสีขาวแทน โดยพระโจมุ ผู้ที่ทำการฟื้นฟูวัดมุเมียวอันเป็นผู้เริ่มทำมาในปีที่ 6 ของรัชสมัยเมวะ (ค.ศ. 1769)
ในวันงานโฮเซนเอะ จะมีผู้ที่รักในการอ่านกลอนมาเข้าร่วมงานที่โบสถ์โอะคินะ โดยจะมีการสวดมนต์หน้ารูปปั้นบะโช และทำการเปลี่ยนเนียอิที่อยู่ในมือของรูปปั้นบะโชผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวัดมุเมียวอัน มาเป็นพัดสีขาว และหลังจากนั้นจะมีพิธีไหว้ทำบุญให้กับพระโจมุที่โบสถ์อะซะฮิโด โดยในบทสวดมนต์จะทำการอ่านคำกลอนถวายเข้าไปด้วย
พัดสีขาวที่เปลี่ยนให้ถือในงานโฮเซนเอะในเดือนพฤษภาคม จะทำการเปลี่ยนกลับมาเป็นไม้คทาเนียอิอีกครั้งในงานชิกุเระเอะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน

ระยะเวลาในการจัด
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
สถานที่จัด
โบสถ์โอะคินะ / โบสถ์อะซะฮิ วัดกิจูจิ

กลับไปที่รายชื่อ