งานเทศกาลมิทะระชิมัสสึริ

เป็นงานเทศกาลฤดูร้อนที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคะระซะคิ โดยเรียกงานนี้อีกอย่างว่า “นะโกะชิ โนะ ฮะระเอะ (ปัดเป่าให้ผ่านฤดูร้อนไปได้)” จัดขึ้นเพื่อปัดเปาสิ่งที่ไม่ดีของผู้คน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นฤดูร้อนไปได้โดยมีสุขภาพที่ดี
ในวันนั้น ผู้คนที่มาไหว้สักการะจะเขียนชื่อลงที่แผ่นรูปคนและเป่าลมใส่ เพื่อให้กรรมและเคราะห์ร้ายติดไปกับแผ่นที่จะนำไปลอยในทะเลสาบบิวะ และเดินลอดห่วงจิโนะวะเพื่อชะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป และเมื่อถึงตอนเย็น ชินคัน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเทพเจ้าที่ล่องเรือมาจะเป็นผู้จุดไฟเผาไม้ขอคำภาวนา (เนะไงกุชิ) ที่วางเรียงซ้อนกันอยู่บนแท่นไหว้ที่ทำไว้ในทะเลสาบ และถวายดอกไม้ไฟกระบอกแบบถือที่งดงามถวายแก่เทพเจ้าด้วย

開催期間
วันที่ 28 กรกฎาคม (วันงานเทศกาลใหญ่)
開催地
ศาลเจ้าคะระซะคิ

กลับไปที่ดัชนี