งานพิธีทำบุญแก่ผู้เสียชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์

เป็นพิธีทางศาสนาที่ไหว้ทำบุญแก่ผู้เสียชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์ และภาวนาขอให้เกิดสันติภาพในโลกขึ้น โดยจัดงานนี้ทุกปีที่วัดมิอิเดระตั้งแต่ปีที่ 28 ของรัชสมัยโชวะ(ค.ศ. 1953)
ในวันงาน จะมีผู้คนเป็นจำนวนมากมาร่วมไว้อาลัยกันที่หน้าโบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนง) ซึ่งเป็นวัดสักการะลำดับที่ 14 ของวัดคันนงภาคตะวันตกของญี่ปุ่น และจะยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยในเวลา 8.15 น. ตามเวลาที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโระชิมะ
หลังจากนั้น จะทำการปล่อยลูกโป่งกว่า 1,000 ลูกที่ติดแผ่นเขียนคำอธิษฐานขอให้เกิดสันติภาพ ลอยไปพร้อมกับคำอธิษฐานขอให้เกิดสันติภาพ

一般観覧
開催期間
วันที่ 6 สิงหาคม
開催地
โบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนงโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี