งานเผาเครื่องราง วัดมิอิเดระ

เป็นพิธีทางศาสนาที่จะเผาเครื่องรางเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้วิญญาณนั้นกลับมาสู่ศาลเจ้า โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี
ที่หน้าโบสถ์เทพคุ้มครอง (โกะโฮเซนจินโด) ของวัดมิอิเดระ จะวางกองเครื่องราง แผ่นป้ายคุ้มครอง ตุ๊กตา ฯลฯ ไว้ในบริเวณที่จะทำพิธี โดยสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์(เคกไค)ล้อมไว้ทั้ง 4 ด้าน เมื่อพระที่ทำพิธีกล่าวอธิบายถึงจุดประสงค์ของพิธีเสร็จ ก็จะมีการเรียกและทำพิธีดึงวิญญาณออกจากเครื่องราง และจึงจุดไฟที่บริเวณที่ทำพิธี โดยจะเห็นควันลอยขึ้นไปข้างบน

一般観覧
開催期間
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม
開催地
โบสถ์เทพคุ้มครอง (โกะโฮเซนชินโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี