งานเซนดังโกะมัสสึริ วัดมิอิเดระ

โบสถ์เทพคุ้มครอง (โกะโฮเซนจินโด) ที่สักการะนางหาริตี (คิชิโบะจิน) เทพพิทักษ์ของพระจิโช ได้รับการนับถือจากผู้คนว่าเป็นเทพพิทักษ์ในเรื่องการขอมีบุตร การคลอดบุตร และการเลี้ยงดูบุตร มาแต่ในอดีต ที่รู้จักกันดีในชื่อเรียก “เซนดังโกะซัง”
“งานเทศกาลเซนดังโกะมัสสึริ” ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีนั้น ถือเป็นงานเทศกาลชื่อดังของโอสึที่จัดกันต่อเนื่องกันมานานกว่า 600 ปี ตั้งแต่ปีที่ 2 ของรัชสมัยโจจิ (ค.ศ. 1363)
ในวันงานเทศกาลจะเปิดตู้พระให้ชมรูปปั้นเทพคุ้มครองในท่ายืน (นางหาริตี) ที่จัดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
ในตำนานเล่าว่า นางหาริตีเป็นยักษ์ที่มีบุตร 1,000 คน แต่ก็ยังไปกินมนุษย์ที่เป็นเด็ก พอได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้า ก็ทำให้กลับใจและรักษาศีลตามหลักของศาสนาพุทธ และสัญญาว่าจะคุ้มครองและเลี้ยงดูเด็กทั้งหลาย ชื่อของงานก็มาจากการถวายขนมดังโกะ(ขนมลูกกลมๆทำมาจากแป้งข้าวเจ้า) 1,000 ลูกตามเรื่องราวในตำนานนี้
และยังมีการจัด “งานโฮโจเอะ” ที่จะทำการเขียนชื่อเด็กบนกระดองเต่าแล้วปล่อยลงบ่อโฮโจอิเคะที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์เพื่อเป็นการอธิษฐานให้เด็กเติบโตได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ภายในบริเวณวัด ยังมีร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านขายต้นไม้ ฯลฯ มาออกร้าน คึกคักไปด้วยผู้คนที่มาไหว้สักการะ

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
วันเสาร์และอาทิตย์ของประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
สถานที่จัด
โบสถ์เทพคุ้มครอง (โกะโฮเซนชินโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ