งานทำบุญฮองซังไซโตไดโกะมะคุ

งานทำบุญไซโตไดโกะมะคุ ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของการภาวนาจากผู้ฝึกธรรม คือจะนำแผ่นไม้โกะมะที่เหมือนเป็นคำอธิษฐานจากผู้คนมาใส่เข้ากับเพลิงไฟศักดิ์สิทธิ์ เพื่อภาวนาอธิษฐานขอให้ได้สมหวังตามที่อธิษฐาน
โดยพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่สวมชุดยะมะบุชิ (นักบวชฝึกปฏิบัติธรรมในภูเขา) มารวมตัวกันที่โบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนง) ซึ่งเป็นวัดสักการะลำดับที่ 14 ของวัดคันนงภาคตะวันตกของญี่ปุ่น โดยทำการเดินขบวนมีธงประจำวัดสำนักใหญ่นำหน้าและเดินไปถึงโบสถ์ชินเปนเกียวจะโด
หลังจากผู้ทำพิธีขึ้นไปบนแท่นพระแล้ว ก็จะเริ่มพิธีต่างๆ โดยนักบวชยะมะบุชิ เช่น ยะมะบุชิมอนโด โฮคิวเคกไค โฮเคนซะโฮ โอะโนะซะโฮ อะคะซะโฮ โฮะระซะโฮ ฯลฯ และเมื่อผู้ทำพิธีสวดบทอธิษฐานเสร็จสิ้น ก็จะใช้คบเพลิงไม้จุดเพลิงที่แท่นเผาไม้โกะมะ ก็จะเป็นการเริ่มการสวดภาวนา โดยจะทำการภาวนาอธิษฐานขอให้บ้านเมืองมีความสงบ ประชาชนทุกคนมีความสุข และให้ได้สมตามที่ภาวนาอธิษฐาน วิธีฝึกของนิกายเทนไดที่นับถือเอนโนะเกียวจะเป็นผู้ตั้งสำนักนั้น ได้เติบโตใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่ท่านจิโชไดชิ จนกระทั่งวัดมิอิเดระได้กลายมาเป็นสถานที่ฝึกพระธรรมสำนักใหญ่ของฮองซังฮะในปัจจุบัน

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 1 พฤษภาคม
สถานที่จัด
โบสถ์จินเบนเกียวฉะ / โบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนงโด) ฯลฯ วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ