พิธีไหว้บิชะมงเอะ

วันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันฤกษ์ดีปีละครั้งสำหรับท้าวเวสวัณ(บิชะมงเทน)
ที่วัดอิชิยะมะเดระนั้น จะจัดงานพิธีทางศาสนาที่หน้าท้าวเวสวัณในปางโทะบะซึ ซึ่งเป็นพระประธานของโบสถ์ท้าวเวสวัณ (บิชะมงโด) โดยจะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะ
ผู้คนให้ความนับถือท้าวเวสวัณ เพราะถือเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพนำโชค และยังถือเป็น 1 ใน 33 ร่างของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (คันนงโบะซะสึ) อีกด้วย โดยในตำราเรื่องเล่า “อิชิยะมะเดระ เอนกิเอะมะคิ” ม้วนที่ 6 ได้มีบันทึกไว้ว่า เมื่อตอนที่ท่านนะคะฮะระ โนะ ชิคะโยะชิ ซึ่งเป็นข้าหลวงได้เดินทางมาขอพรชัยที่วัดอิชิยะมะเดระในการปราบกบฏที่เขตวะสึคะ ท้าวเวสวัณได้ปรากฏตัวขึ้น และคุ้มครองให้การปราบกบฏในครั้งนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยปลอดภัย

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 26 สิงหาคม
สถานที่จัด
วิหารท้าวเวสวัณ(บิชะมงโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ