พิธิไหว้โอะคุริบิ

เป็นพิธีทางศาสนาเกี่ยวข้องกับเซนนิจิเอะ และพิธีไหว้ทำบุญแก่วิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วที่กลับมายังโลกมนุษย์ในช่วงสารทญี่ปุ่น และส่งขึ้นเรือกลับไปยังอีกภพที่วิญญาณท่านอยู่
ที่วัดอิชิยะมะเดระ จะนำแผ่นไม้โทบะที่ไว้ใช้ทำบุญที่แขวนไว้ที่โคมไฟในพิธีเซนนิจิเอะก่อนหน้านี้ออก และนำมาทำพิธีที่เรียกว่าอุระบองเอะโฮโย ก่อนที่จะนำไปทำการเผาตามพิธีทางศาสนา “โอะคุริบิ” เพื่อส่งวิญญาณกลับไป

開催期間
วันที่ 16 สิงหาคม
開催地
ด้านหน้านอกประตู วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี