งานเทศกาลอะโอะโอะนิมัสสึริ

เทศกาลรำลึกพระคุณของพระโรโจริสชิ พระนักปราชญ์ที่เก่งของวัดอิชิยะมะเดระ
วัดอิชิยะมะเดระที่ถูกเรียกว่า “วัดแห่งการศึกษาความรู้” มีการสืบทอด “อิชิยะมะเดระ อิซไซเคียว” “อิชิยะมะเดระ อะเซะคุระโชเกียว” และพระสูตร พระคัมภีร์เป็นจำนวนมากมาจนปัจจุบัน ซึ่งพระโรโจริสชิ ถือเป็นพระท่านหนึ่งที่ทุ่มเทในการรวบรวม เรียบเรียง และเก็บรักษาพระสูตรเหล่านี้ และเมื่อท่านมรณภาพไปจึงได้กลายร่างเป็นยักษ์โอะนิ มาดูแลคุ้มครองพระสูตรเหล่านี้ และให้สัญญาว่าจะคอยภาวนาให้ผู้คนพ้นภัยและมีโชค
ในวันเทศกาลอะโอะโอะนิมัสสึริ จะมีหุ่นของอะโอะโอะนิสูง 5 เมตรทำจากใบต้นซีดาร์วางไว้ที่หน้าประตูฮิกะชิไดมง เพื่อต้อนรับผู้คนที่มานมัสการ และยังมีการถวายการตีกลองญี่ปุ่นอะโอะโอะนิไดโคะ และการรำอะโอะโอะนิโอะโดะริด้วย

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม
สถานที่จัด
บริเวณรอบๆประตูฮิกะชิไดมง วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ