งานเทศกาลโอะฮะนะมัสสึริ

เป็นงานพิธีเทศกาลฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยจะมีชื่อเรียกอื่นว่า “คันบุสึเอะ” หรือ “โกทันเอะ”
โดยปกติทั่วไปจะจัดงานฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้าในวันที่ 8 เมษายน แต่สำหรับวัดอิชิยะมะเดระ จะจัดงานช้าไปเป็นเวลา 1 เดือนคือจัดในวันที่ 8 พฤษภาคม
โดยจะจัดซุ้มดอกไม้ฮะนะมิโดตกแต่งด้วยดอกบัวไว้ในพระอุโบสถ ภายในซุ้มดอกไม้จะวางพระพุทธรูปเกี่ยวกับการประสูติ “ทันโจบุสึ” โดยมีน้ำชาอะมะชะไว้ให้ใช้สรงน้ำพระ
ซึ่งมีการเล่าสืบมาว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติ ท่านได้เดิน 7 เก้า มือขวาชี้ไปที่ฟ้า มือซ้ายชี้ลงพื้น และทรงตรัสว่า “ในโลกนี้เราเป็นเลิศประเสริฐที่สุด การเกิดครั้งนี้ของเรา เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปจะไม่มีอีกแล้ว” โดยมีฝนน้ำคันโระตกลงมา
ในวันเทศกาลดอกไม้ มีน้ำชาอะมะชะไว้เสริฟที่พระอุโบสถด้วย

一般観覧
開催期間
วันที่ 8 พฤษภาคม
開催地
พระอุโบสถ (ฮองโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี