พิธีไหว้โคโบไดชิโชมิเอคุ

เป็นพิธีไหว้ที่สำคัญ เพราะจะทำการระลึกถึงบุญคุณของคุณธรรมที่พระโคโบไดชิผู้ก่อตั้งนิกายชินกอนชูได้สร้างเอาไว้ให้ โดยปกติจะจัดงานในวันที่ 21 มีนาคมซึ่งเป็นวันที่ท่านโคโบไดชิได้เข้าสู่สมาธิอันเป็นนิรันดร์ แต่สำหรับวัดอิชิยะมะเดระ จะจัดงานช้าไปเป็นเวลา 1 เดือนคือจัดในวันที่ 21 เมษายน
งานพิธีโชมิเอคุของวัดอิชิยะมะเดระที่สืบทอดมาแต่ในอดีตมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนที่อื่น โดยจะมีดอกซาคุระบานที่นำมาจากบริเวณพื้นที่วัดมาประดับที่โต๊ะทำพิธี (ไดดัน) และมีอาหารสำหรับไหว้บูชาที่ไม่มีเนื้อสัตว์และไม่ได้ผ่านการปรุงอาหาร (นะมะโกะเซน) ขนมมันจู และของแห้ง เช่น สาหร่ายคอมบุ ฟองเต้าหู้ เต้าหู้แห้งโคยะ เป็นต้น วางถวายไว้ด้านหน้าของภาพวาดเหมือนของพระโคโบไดชิ และพระชุนนิวไนกุ เจ้าอาวาสคนที่ 3 ของวัดอิชิยะมะเดระ

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 21 เมษายน
สถานที่จัด
โบสถ์มิเอ วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ