พิธีไหว้วันฤกษ์ดีของพระอจละ (ฟุโดเมียวโอ)

พระอจละ (ฟุโดเมียวโอ) เป็นพระที่มีหน้าตาดุร้ายที่ช่วยชี้นำหมู่ชนที่อยู่ในกลุ่มที่ยากในการสั่งสอนให้ไปสู่หนทางในการตรัสรู้ ถือดาบในมือขวาเพื่อตัดกิเลส และถือเชือก (เคนซะคุ) ในมือซ้ายเพื่อมัดถอนจิตใจที่เป็นทุกข์ให้หลุดพ้น และเพลิงไฟด้านหลังแสดงถึงการเผาผลาญกรรมร้ายให้หมดไป
วันที่ 28 ของทุกเดือนถือเป็นวันฤกษ์ดีของพระอจละ
ที่วัดอิชิยะมะเดระ จะมีพิธีไหว้เผาอธิษฐานถวายหน้าพระอจละที่พระอุโบสถ (ฮองโด) ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เพื่อเป็นการภาวนาขอให้ปราศจากทุกข์โศก และได้รับการคุ้มครอง
จะเรียกว่า “ฮะสึฟุโด” ในวันที่ 28 มกราคม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของปี และเรียกว่า “ชิไมฟุโด” ในวันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายของปี

開催期間
วันที่ 28 ของทุกเดือน
開催地
พระอุโบสถ (ฮองโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี