โกะโอซัง (ตลาดด้านหน้านอกประตูวัด)

วันที่ 18 ของทุกเดือนถือเป็นวันฤกษ์ดี (เอนนิจิ) ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (คันนงโบะซะสึ)
ที่บริเวณพื้นที่ด้านหน้านอกประตูฮิกะชิไดมง ด้านหน้าวัดอิชิยะมะเดระ จะมีตลาดคันนง (คันนงอิจิ) ที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “โกะโอซัง” มีร้านค้าแผงลอยประมาณ 30 ร้านจำหน่ายสินค้าเช่น ซุปหอยชิจิมิที่ขึ้นชื่อ ของเก่าแอนทีค ของเก่าเรโทร เสื้อผ้า ผักสดเก็บมาตอนเช้าของวันจำหน่าย และอาหารตากแห้งคืนเดียว ฯลฯ คึกคักด้วยผู้คนที่มาสักการะทุกเพศทุกวัย
จะเรียกว่า “ฮะสึโกะโอ” ในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งถือเป็นตลาดแรกของปี มีอาหาร “โกะโฮโอะเด้ง” เตรียมไว้เสริฟเป็นพิเศษ และเรียกว่า “ชิไมโกะโอ” ในวันที่ 18 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นตลาดสุดท้ายของปี ซึ่งจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่มาสักการะแวะจับจ่ายซื้อของตกแต่งช่วงเทศกาลปีใหม่ และวัตถุดิบเพื่อนำไปทำอาหารในช่วงปีใหม่กัน

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 18 ของทุกเดือน
สถานที่จัด
บริเวณพื้นที่ด้านหน้านอกประตูฮิกะชิไดมง วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ