พิธีไหว้วันฤกษ์ดีของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (คันนงโบะซะสึ)

วันที่ 18 ของทุกเดือนถือเป็นวันฤกษ์ดี (เอนนิจิ) ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (คันนงโบะซะสึ)
ที่วัดอิชิยะมะเดระ จะมีจัดพิธีไหว้ที่ด้านหน้าของพระพุทธรูป “เนียวอิรินคันเซะโนงโบะซะสึ” ซึ่งเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาสักการะ ขอพรต่างๆ เช่น ให้คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย มีโชคลาภ สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดีกับผู้อื่น พ้นภัย ฯลฯ
จะเรียกว่า “ฮะสึคันนง” ในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งถือเป็นวันฤกษ์ดีแรกของปี และเรียกว่า “ชิไมคันนง” ในวันที่ 18 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันฤกษ์ดีสุดท้ายของปี

一般観覧
開催期間
วันที่ 18 ของทุกเดือน
開催地
พระอุโบสถ (ฮองโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี