วัดเคียวไท-โดะ

ห้องโถงที่ประดิษฐานเคียวไทโอดชะ (Kyōtai Ōshō) นักบวชที่รู้จักกันดีจาก เซะซึวะ (setsuwa) นิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น แต่งโดยโคะคนโชะมนจู (Kokonchomonjyū) ตามตำนานเล่ากันว่าเคียวไทโอดชะเป็นนักบวชชราที่แปลกคอยคุ้มครองวัดมีเดระ (Miidera) จนกระทั่งมาถึงชิโช ไดชิ (Chishō Daishi) จากนั้นก็ผ่านวัดไปหาเขา ซึ่งเขาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ หลังจากนั้นไดชิ (Daishi) สร้างห้องโถงไว้ในถ้ำเป็นสุสานของโอโชะ (Ōshō)

สมัย
ยุคเอโดะ

กลับไปที่รายชื่อ