เบ็นเท็นชิ (วัดพุทธโกตามะ)

ตั้งอยู่ในบ่อด้านหน้าวิหารชะคะโดะ (Shakado) ถูกสร้างโดยยุอิคะคุโบะ ชุชุน (Yuikakubo Shushun) ในปีที่ 3 ของ เทนมะ เอะระ (Tenma era, ค.ศ. 1683) นอกเหนือจากเบนไซเทน (Benzaiten) ซึ่งเป็นด้านซามูไรแล้วบิชะมนเทน (Bishamonten) และ ไดโคะคุเทน (Daikokuten) ยังประดิษฐานอยู่ด้วย ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีแรกของบังคิว (Bunkyu, 1861) และถูกซ่อมแซมโดยการขอร้องของเมียวกง อิน เกอิจุน (Myogon-in Geijun) ในปี1932 และข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับไคเก็งคุโยะ (Kaigenkuyo) ได้นำมาใช้โดยมหาปุโรหิตเก็งเคอิ (Senkei) ในวันที่ 15 มีนาคมของปีเดียวกัน

กลับไปที่ดัชนี