ไซโคคุ 33วัดแห่งคันนน (พระพุทธรูปหิน)(เทือกเขาโพทาลากะ)

เมื่อเดินขึ้นภูเขาไปตามมุยุเอ็น (Muyuen) จากอนุสาวรีย์หินแกะสลักของคันนน (Kannon) ภูเขาฟุดะระคุซัง (Fudarakusan) คุณสามารถเดินทางไปรอบๆบริเวณที่เป็นที่สักการะบูชาของ ไซโกะคุ คันนน (Saigoku Kannon) ซึ่งเป็นสถานที่ที่รูปปั้นของวิหารคันนนถูกนำมาไว้

กลับไปที่รายชื่อ