โค-โดะ

วัดแห่งนี้ถูกสร้างในอิชิยะมะ (Ishiyama) และได้รับการสนับสนุนการบริจาคในปี 2009 โดยบริษัททางอุสาหกรรมโทเรย์ (Toray Industries, Inc.) ฮิคะริโดะ (Hikarido) ซึ่งมีอยู่ในสมัย คะมะคุริอะ (Kamakuria) ได้รับการบูรณะโดยยังคงรักษาคุณสมบัติให้เหมือนกับของดั้งเดิม และเพื่อสักการะ อะมิดะ เนียวไร (Amida Nyorai)

กลับไปที่รายชื่อ