คันนน-โดะ

ทางด้านทิศตะวันออกของวัดนี้ ทางตอนใต้ของบิชามนโดะเป็นเมืองคันนนโดะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ที่ศูนย์กลางของมันคือ Nyoirin Kannon และประดิษฐานไว้ยังเส้นทางแสวงบุญอีกด้วย
ตามที่อิชิยามะ โยกิ นักเขียนในสมัยเอะโดะ ที่วัด Ishiyamadera ตลอดจนยุคโฮเรกิ มีการก่อสร้าง”Shijin Mitsuibo Roni” ขึ้นในเกียวโตและเรียกว่า “Fuda-Do”
รูตะปูจำนวนมากที่เหลืออยู่ในส่วนที่เป็นไม้ของอาคารยืนยันว่าสถานที่ของผู้นับถือเป็นสถานที่สำหรับแจกจ่ายแผ่นกระดาษที่แปะไว้บนเสาศาลเจ้าโดยผู้แสวงบุญ

สมัย
กลางศตวรรษที่ 18

กลับไปที่รายชื่อ