ศาลเจ้าริวโซะ กงเก็นฉะ

รอบ ๆ เนินเขาขนาดใหญ่ (บันไดหิน) คือ ริวโซะ กงเก็นฉะ สถานที่ซึ่งสร้างโดยหันไปทางทิศตะวันออกของอาคารหลัก ในปีแรกของยุคโฮจิ (1247) พระภิกษุสงฆ์ราชวงค์หยวนที่หลงมาได้พยายามที่จะบูรณะมัน แต่ทว่าแต่มันได้เสื่อมโทรมลงในยุคเท็นไม จนกระทั่งได้รับการบูรณะอีกครั้งในยุคเมวะ (1764-1772)

กลับไปที่ดัชนี