ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ

มีการกล่าวว่าการจุติของพระไวโรจนพุทธะเป็นเทพผู้พิทักษ์วัดอิชิยามะเดระและปัดเป่าความชั่วร้ายเพื่อนำพาแต่ความโชคดี

กลับไปที่รายชื่อ