สุสาน(โคฟุน)แห่งชาอุสึยามะ

บนภูเขาชาอุสึยามะ (155m) มีโคฟุน (สุสานฝังศพของคนสมัยโบราณ) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดและเป็นสถานที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ
แม้ว่าจะมีการกล่าวว่าเป็นหลุมศพของฮิโกอิมาสึและครอบครัวของเจ้าชายโอโตโมะ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครที่ถูกฝังไว้ที่นั่น หินที่วางทับอยู่เหนือเนินเขาทั้งหมดล้อมรอบด้วยทรงกระบอกฮานิวะและรูปปั้นฮานิวะ

指定区分
国史跡

กลับไปที่ดัชนี