เวทีคันเก็ทสึแห่งวัดอนโจจิ

เป็นอาคารสไตล์บุไทซุคุริ (butaizukuri) อยู่ด้ายบนของภูเขานะกะระ (Nagara) ซึ่งเป็นการออกแบบลวดลายที่สวยงามและเส้นที่เบาบางพร้อมด้วยหลังคาสไตล์ฮิวะดุคุ (hiwaduku) เป็นจุดที่มองวิวของทะเลสาบบิวะ (Biwa) ที่สวยงามและทิวทัสน์ของเมืองโอซุ (Ōtsu) เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามตั้งแต่สมัยเอะโดะ (Edo) ซึ่งเป็นที่รักของนักเขียนและศิลปิน

指定区分
滋賀県指定有形文化財
時代
ยุคเอโดะ(ปีที่3ของยุคคาเออิ, 1849)

กลับไปที่ดัชนี