วิหารคันนนแห่งวัดอนโจจิ (เครื่องรางของวัดนัน-อิน)

วัดที่ 14 ของการเดินทางธุดงค์คันไซ คังนน (Kansai Kannon) เทพหลักคือรูปปั้นเนียวอิริน คังนน (Nyoirin Kannon) ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เป็นรูปพระพุทธศาสนาที่เป็นความลับซึ่งถูกมาแสดงต่อสาธารณชนในทุกๆ 33 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1072 เพื่อตอบคำอธิษฐานของผู้กราบไหว้ที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อรักษาสมเด็จพระจักรพรรดิโกะซังโจ (GoSanjō, 1034-1073) ถูกย้ายไปยังสถานที่ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงยุคบันเมอิ (Bunmei, 1469-1486), ถูกไฟ้ไหม้ใน 1686 (ปีที่ 3 ของโจเคียวม เอะระ, Jōkyō Era) และสร้างใหม่ในปีค.ศ.1689 (ปีที่ 2 ของยุคเก็งโระคุ (Genroku) เป็นอาคารสไตล์คะวะระบุคิ (kawarabuki) xieshan (Jap. Irimoya) ในแบบหลังคาลาดลง อยู่ด้านในระหว่างเซโด (seidō) และ เรอิโด (reidō) มีคันนน โดะ ไนจิน (Kannon dō naijin) ที่เป็นสไตล์ลึกลับและคลาสสิก แล้วยังมีความสดใส ทันสมัยตามแบบฉบับของเก็งโรคุ (Genroku)

จำแนกประเภท
จังหวัดชิงะกำหนดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
สมัย
ยุคเอโดะ(ปีที่2ของยุคเก็นโรคุ, 1689)

กลับไปที่รายชื่อ