วิหารโกโฮเซ็นจิน-โดะแห่งวัดอนโจจิ (เซ็นดันโกฉะ)

โกะโบเซนจินโด (Gobōzenjindō) เป็นห้องโถงที่สร้างเพื่ออุทิศให้ คิชิมนจิน (Kishimonjin) เทพแห่งเด็กและการคลอดบุตร ทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมมีเทศกาลเรียกว่าเซนดังโกะ (Sendango Matsuri) เริ่มการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 1725 (ปีที่10 ของ เคียวโฮะ (Kyōho Era) อยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 20 เมตรทางทิศเหนือและทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร ด้านฝั่งตะวันตกของมี ซังเก็งชะ (sangensha, สามเสาหลัก) อาคารและประตูคะระมน (karamon) ล้อมรอบด้วยกำแพงซุกิเบอิ (sugibei, ใสโปร่งแสง) ในสวนขนาดเล็กด้านหน้าของอาคารมีห้องโถงบูชาสระน้ำที่มีสะพานหิน นอกจากนี้ยังมีกำหนดการที่จะเปิดประตูด้านหน้าและปรับแนวอาคารทั้งหมด แต่โกะโบเซนจินโดจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานที่จริงใน1734 (ปีที่ 19 ของเคียวโฮะเอะระม, Kyōho Era)

指定区分
大津市指定有形文化財
時代
ยุคเอโดะ(ปีที่12ของยุคเคียวโฮะ, 1727)

กลับไปที่ดัชนี