อิสไซเคียวโซะแห่งวัดอนโจจิ (หอพระสูตร) ที่เก็บพระสูตรรูปร่างแปดเหลี่ยม

เป็นเอกสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพระสูตรและเอกสารทางพุทธศาสนา ภายในมีไคกะมิเทนโจะอุ ( kagami tenjō), เพดานกระจก, มะบะระดะรุคิ (mabaradaruki), หน้าต่างรูปดอกไม้และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ทั่วไปของสถาปัตยกรรมแบบเซน (Zen) เดิมทีเป็นวัดในครอบครัวของโออุฉิ โมะริฮะรุ โคะคุเซอิจิ (Ōuchi Moriharu Kokuseiji) ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในสถานที่จริงโดยโมะอุริ เทะรุุโมะธทะ (Mōri Terumoto) ในปี1602 ซึ่งเป็นปีที่ 7 ของเคอิโชอุ เอะระ (Keichō Era)

指定区分
重要文化財
時代
ยุคมูโรมาชิ

กลับไปที่ดัชนี